Razširitev ekonomsko-poslovne cone v Dolanah

Prikaz situacije