Predstavitev projekta

1315
Evropski sklad za regionalni razvoj
1.158.521,12 €
Zaključeno
Ekonomsko-poslovna cona Dolane, 2282 Cirkulane

Podatki o financiranju